Spolecenska odpovednost

Společenská odpovědnost činnosti Silic Média s.r.o.

 

Silic Média se zavazuje vykonávat podnikatelskou činnost odpovědně vůči sociálním, environmentálním, etickým, lidskoprávním zájmům i zájmům zákazníků. Díky tomuto postoji firma udržuje dlouhodobé a pozitivní vztahy se zaměstnanci i obchodními partnery, zároveň podporuje místní organizace a snižuje negativní dopady podnikání na životní prostředí. Interními mechanismy klade důraz na dodržování morálních hodnot a cílů a vytváří trvale udržitelné hodnoty. Silic Média usiluje o dobrou pověst a důvěru tím, že poskytuje tu nejlepší kvalitu produktů i služeb nejen pro komerční účely, ale i se snahou o zlepšení vnějšího i vnitřního prostředí firmy.

Environmentální sféra

Společnost Silic Média dlouhodobě usiluje o snižování negativních dopadů na životní prostředí, které v důsledku podnikání vznikají. Na pracovištích je tříděn odpad, který lze dále recyklovat, a tisknou se pouze potřebné dokumenty nezbytné pro fungování firmy. Do provozoven jsou pořizovány kancelářské a hygienické produkty z papíru s PEFC certifikací. Každý zaměstnanec je seznámen se způsoby, jak omezit plýtvání energiemi a vodou.

Reklamní předměty jsou dodávány ve vícekrát použitých lepenkových krabicích, ve kterých je prázdný prostor vyplněn novými eko-šetrnými materiály, jako jsou například biologicky rozložitelné plasty.

Katalog reklamních předmětů společnosti Silic Média byl vytištěn ve FSC certifikované tiskárně, která zaručuje, že žádné stromy z oblasti ochrany životního prostředí nebyly použity pro výrobu papíru a že nebyly vysázeny žádné geneticky modifikované stromy. Také v průběhu výroby byly použity technologie a materiály šetrné k životnímu prostředí.

Společnost Silic Média věří ve smysl odpovědného environmentálního chování a stále reflektuje nové podněty pro zvýšení kvality životního prostředí.

Jak jsme sázeli stromy v Úvalech


Sociální sféra

Silic Média je firmou s rodinnými vztahy mezi zaměstnanci, což se promítá i do fungování společnosti. Zaměstnanců si vážíme a snažíme se vzájemně vycházet vstříc. Dodržujeme veškeré pracovní standardy, s našimi zaměstnanci je zacházeno s úctou a mají zajištěno bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Také po našich dodavatelích požadujeme stejný přístup k zaměstnancům.

Zaměstnanci dostávají stravenky a flexi passy na vlastní volnočasové aktivity. Na pracovišti zajišťujeme nápoje zdarma. Zaměstnáváme absolventy i studenty škol, kterým nabízíme flexibilní pracovní dobu a individuální plány. V naší firmě dáváme prostor stážistům pro zlepšení vlastních zkušeností. V centrále společnosti v Úvalech zaměstnáváme přes dvě třetiny místních obyvatel či z blízkého okolí. Podporujeme rodiče možností práce z domova   a flexibilní pracovní dobou. Zásadně odmítáme diskriminaci a diskriminační praktiky z hlediska věku, rasy, pohlaví či fyzických propozic. Pro upevnění vztahu mezi zaměstnanci pořádáme několikrát do roka teambuildingové programy.

Účastníme se projektů pro rozvoj našeho regionu. Základní školy ve Zdibech a Úvalech obdarováváme předměty a pomůckami přínosnými pro rozvoj dětí a jejich bezpečnost.         Na lokální úrovni se také účastníme sponzorských akcí pro zviditelnění dalších neziskových subjektů, jako například českobrodských dobrovolných hasičů.

V rámci výroby spolupracujeme s chráněnými dílnami, které zaměstnávají absolventy odborných učilišť a zaměstnance s mentálním a kombinovaným postižením. Vzhledem k této spolupráci můžeme také klientům nabídnout uplatnění náhradního plnění pro firmy.

Ekonomická sféra

Společnost Silic Média dodržuje kodex podnikatelského chování. Výslovně odmítá korupci i ostatní nekalé praktiky. Uplatňuje transparentní jednání a respektuje duševní vlastnictví. V praxi to znamená, že u nejednoznačných zakázek týkajících se reklamních předmětů požadujeme povolení k používání obchodní značky. Hradíme všechny zákonné poplatky a vymezujeme se od společností, které toto účelně zanedbávají. Za svými zásadami si stojíme, i když v praxi to může znamenat konkurenční znevýhodnění, jelikož z naší zkušenosti víme, že některé reklamní společnosti dotyčná pravidla a zákony nerespektují.

Se zákazníky jednáme vždy slušně, dodržujeme smluvní podmínky a ceny uvádíme bez dalších skrytých poplatků. Požadavky klientů vždy respektujeme a snažíme se naleznout nejlepší možná řešení. Usilujeme o to, aby naše výrobky byly dodávány v té nejlepší kvalitě a včas. V případě neočekávaných komplikací poskytujeme zákazníkům individuální slevy     či jiné benefity, a to i v případech, že tuto skutečnost způsobila třetí strana. Komunikace s klientem pro nás po zrealizování zakázky nekončí. Se zákazníky zůstáváme dále v kontaktu a v případě zájmu budujeme dlouhodobé a pevné vztahy. Snažíme se poskytnout kvalitní poprodejní servis.

Společnost Silic Média usiluje o udržování dobrých vztahů s dodavateli. V rámci toho dodržuje veškeré smluvní a platební podmínky. Vhledem k obchodování s cizinou vyžaduje, aby všichni dodavatelé byli v souladu se všemi platnými evropskými zákony a dodržovali lidská práva a práva zaměstnanců. Silic Média obchoduje pouze s dodavateli, kteří deklarují eticky, právně a společensky odpovědné postupy a zaručují, že budou dodržovány při výrobě zboží. Firma zásadně odmítá jakoukoliv formu dětské, nucené nebo nedobrovolné práce.

Vyberte barvu

Anna Jarošová - Silic Média e-shop

Celkový počet položek
32 171

NEJVĚTŠÍ PORTÁL REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ V EVROPĚ

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním cookies